Sede electrónica Concello de Vilasantar

15:11:45 Sábado 22 de xuño 2024

Información

SECRETARIA

15/12/2023

ANUNCIO de requirimento de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas.

EXP: 2023/X006/000078

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e dado que non se pode determinar a
identidade da persoa responsable da xestión da biomasa ou se ignora o lugar de notificación, os titulares dos bens que se relacionan son descoñecidos e resulta imposible a súa notificación, comunícaselles ás persoas responsables a súa obriga legal de xestión da biomasa, e retirada de especies arbóreas prohibidas nas parcelas que se describen, imposta polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.


Xustificantes de Publicación: